Ogretmenlerimizden

  • Son yapılan çalışmalar her zaman iz bırakan çalışmalar olduğunu unutmayınız !
    Mehmet AYAZ